Red Tomato
Pizza, Pasta, Burgers, Wraps

Nhận xét gần đây

2 Dec 2016 tại 7:12 Always good!!!!Xem nhận xét về Red Tomato

Món đặc biệt

  • Món Ý và Pizza
  • Món Ý
  • Thức uống và kem
  • Café
  • Thức uống khác

Liên hệ

Red Tomato

Sb11-2 Sky Garden 2, Phú Mỹ Hưng
Quận 7Hồ Chí Minh
08 5410 2442

Thời gian giao hàng

Red Tomato đóng cửa hôm nay


© 2017 Vietnammm.com