Red Tomato
Pizza, Pasta, Burgers, Wraps

Nhận xét gần đây

11 Apr 2016 tại 3:39 In the United States, Louisiana is famous for its rice. Every time I have had Jambalaya in the past,...Xem nhận xét về Red Tomato

Món đặc biệt

  • Món Ý và Pizza
  • Món Ý
  • Thức uống và kem
  • Café
  • Thức uống khác

Liên hệ

Red Tomato

Sb11-2 Sky Garden 2, PhuMyHung
District 7Ho Chi Minh City
08 5410 2442

Thời gian giao hàng

Red Tomato đóng cửa hôm nay


© 2016 Vietnammm.com